Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 27.09.2020

1. Z dôvodu červenej zóny do ktorej patrí aj Trnava, pripominame, že platia tieto opatrenia:
- do kostola vchádzame len s rúškom,
- nepoužívame svätenú vodu, spoločné predmety ako: rôzne texty, modlitebníky, ružence.
- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,
- nepodávame si ruky na znak pokoja,
- prijímanie má prednosť na ruky,
- nespievame spoločne piesne, (piesne budú len hrané,)
- sedenie šachovnicové,
- treba dodržať vzdialenosť 2 metroe od seba (aj služba liturgická.)

2. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 27. septembra) na svätej omši o 10:00 h vo farskom kostole poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody.

3. Poklona v kostole Božského Srdca začne dnes (v nedeľu 20. septembra) o 17:00 h.

4. Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej bude v nedeľu 27. septembra o 21:00 h. Srdečne pozývame do farského kostola.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätou omšou.

6. Kostol Božského Srdca: Na prvý piatok v mesiaci (1. októbra) bude sv. omša aj o 7:00 h ráno.

7. V stredu 30. novembra po svätej omši bude krátke stretnutie Ružencového bratstva.

8. Vo štvrtok (1. októbra) začíname mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Ruženec s uvažovaniami sa budeme modliť o 17:15 h pred Oltárnou sviatosťou. Všetkých pozývame.

9. Informujeme, že na sviatok anjelov strážnych, teda tento  piatok 2. októbra je deň, kedy Bratstvo anjelov strážnych prijíma nových členov do svojich radov. Preto tí, ktorí by mali záujem stať sa členmi Bratstva anjelov strážnych, nech sa nahlásia vopred v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. V daný deň môžu už prijatí členovia bratstva, za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky, a takisto v tento deň promótor bratstva pri slúžení sv. omše venuje jednu prosbu za zosnulých členov bratstva za uplynulý rok.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia