Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 14.06.2020

Kostol Božského Srdca:

1. Dnes (v nedeľu 5. júla) je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.

Svätá omša pre seniorov bude v nedeľu o 8:30 h.

3. Pripomíname, že v období prázdnin sväté omše v nedeľu o 11:15 h nebudú slúžené.

4. Dnes (5. júla) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 16:00 h do večernej svätej omše.

5. Oznamujeme birmovancom, že sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 17. októbra 2020 o 10:30 h.

6. Informácie na mesiac júl sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

7. Pripomíname, že v období prázdnin sväté omše v piatok o 16:00 h nebudú slúžené.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia