Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 21.06.2020

1. Naši otcovia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Teda počnúc nedeľou 21. júna 2020 sa opäť budeme v duchu 3. Božieho prikázania stretávať osobne na bohoslužbách v našich chrámoch.
2. Výnimky z povinnej účasti na sv. omši platia len pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo majú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
3. Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia tieto opatrenia:
-         nepoužívame svätenú vodu pri vstupe do chrámu,
-         pri vstupe si dezinfikujeme si ruky,
-         používame rúško,
-         zachovávame bezpečnú vzdialenosť,
-         v nedeľu v kostole Božského Srdca na Tulipáne je dodatočná svätá omša pre seniorov,
-         nepodávame si ruky na znak pokoja,
-         prijímanie na ruku má prednosť,
-         prijímanie do úst ostáva výnimkou a podávame ho na záver (po každé s dezinfekciou rúk).
4. V stredu 24. júna je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. Arcibiskupský úrad nás pozýva na slávnostnú sv. omšu do katedrály o 10:00 h.
5. Podľa možností a pri zachovaní všetkých nariadení, sa budeme snažiť zorganizovať pešiu púť do Čenstochovej. Záujemcovia na celú púť, alebo len na nejakú časť, sa môžu nahlásiť v sakristii.
Kostol Božského Srdca:
6. Priame prenosy svätých omší na budúcu v nedeľu (28. júna) budú o 7:00 h a o 18:30 h. Cez prázdniny priame prenosy nebudú.
7. S pobožnosťou pred Oltárnou sviatosťou v kostole Božského Srdca budeme pokračovať aj cez prázdniny. V pracovné dni a aj v nedeľu bude začínať poklona od 17:00 h do večernej svätej omše (dnes od 17:00 h.)
8. V pondelok 22. júna o 16:30 h začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie. Na toto stretnutie pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí.
9. Poklona od pondelka do piatku (22.-26.06.2020) bude v sále svätého Jozefa.
10. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 27. júna od 9:00 h.
11. Na budúcu nedeľu (28. júna) na Eucharistii o 9:00 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše  o 7:00 h, 11:15 h, 18:30 h alebo v sobotu o 18:00 h. Svätá omša pre seniorov bude výnimočne v nedeľu (28. júna) o 16:00 h. Svätá omša o 10:00 h v tento deň nebude.
12. V piatok 26. júna o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej.
13. Dnes (v nedeľu 21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.
Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
14. Budúcu nedeľu (28. júna) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše dary.
Pavlínsky kostol sv. Jozefa:
15. Dnes (v nedeľu 21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby pavlínskeho kostola sv. Jozefa.
16. Budúcu nedeľu (28. júna) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše dary.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia