Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 14.06.2020

Kostol Božského Srdca:

1. Priame prenosy svätých omší v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h budú pokračovať až do prázdnin.

2. Svätá omša pre seniorov bude v nedeľu o 8:30 h.

3. S pobožnosťou pred Oltárnou sviatosťou v kostole Božského Srdca budeme pokračovať aj cez prázdniny.  V pracovné dni a aj v nedeľu bude začínať poklona od 17:00 h do večernej svätej omše. Na prvú nedeľu v mesiaci vždy od 16:00 h do večernej svätej omše a aj dnes (v nedeľu) od 16:00 h.

4. V utorok (16. júna) po svätej omši (o 18:45 h) sa uskutoční stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na I. sväté prijímanie. Prvá skupina deti bude mať sväté prijímanie 28. júna o 9:00 h. V tento deň svätá omša pre seniorov bude výnimočne o 16:00 h.

5. V piatok (19. júna) bude hodová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tento deň pozývame na nasledujúci program:

7:00 h Svätá omša

16:30 h Vyloženie Oltárnej sviatosti

Súkromná modlitba

Modlitba posvätného ruženca

17:30 h Spievané vešpery

18:00 h Slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať Vdp. PaedDr. ThLic. Ivan Ružička, výkonný sekretár KBS.

Sprievod so zachovaním nariadených predpisov (vzdialenosť – dva metre od seba, aj počas sprievodu musíme mať rúška).

6. Podľa možností a pri zachovaní všetkých nariadení, budeme sa snažiť zorganizovať pešiu púť do Čenstochovej. Záujemcovia na celú púť, alebo len na nejakú časť, sa môžu nahlásiť v sakristii.

7. Na budúcu nedeľu (21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

8. Podľa možností a pri zachovaní všetkých nariadení, budeme sa snažiť zorganizovať pešiu púť do Čenstochovej. Záujemcovia na celú púť, alebo len na nejakú časť, sa môžu nahlásiť v sakristii.

9. Na budúcu nedeľu (21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia