Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznamy 10.05.2020

1. Pannu Máriu Fatimskú si uctíme v stredu 13. mája modlitbou svätého ruženca a májovou pobožnosťou. Sprievod nebude.

2. Plánované na budúcu nedeľu (17. mája) I. sväté prijímanie zo známych dôvodov je zatiaľ zrušené.

3. Podrobné oznamy z našej farnosti a pavlínského kostola sv. Jozefa sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

4. „Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

5. Od 6. mája účasť na bohoslužbách bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov.

6. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

7. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni (do 9. mája) o 18:00 h.

- od piatku 1. mája prenos začína o 18:00 h májovou pobožnosťou.

8. Od pondelka 11. mája priame prenosy budú len v nedeľu.

9. Podľa odporúčaní hlavného hygienika SR a arcibiskupského úradu v Trnave bude vo farskom chráme Božského Srdca slúžená svätá omša pre seniorov (pre veriacich nad 65 rokov) v nedeľu o 8:30 h. (bez prenosu). Prosíme, aby svoju prítomnosť na bohoslužbách veriaci vo vyššom veku ešte zvážili. Na tejto svätej omší bude slúžený úmysel zo sídliska Linčianska.

10. Bohoslužby na sídlisku Linčianska zatiaľ slúžené nebudú.

11. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

-                    Na budúcu nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.

-                    Od pondelka do soboty Oltárna sviatosť bude vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 18:00 h. V tom istom čase v pracovné dni budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba a netvoríme rady.

-                    V piatok (8. mája) bude vyložená Oltárna sviatosť od 16:00 h do 17:30 h.

-                    Od budúceho piatku ako v ostatné pracovné dni (od 17:00 h do 18:00 h).

12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v každý piatok tradične (po rannej svätej omši do večernej.)

13. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v kostole Božského Srdca a v pavlínskom kostole sv. Jozefa pol hodiny pred svätou omšou.

14. Pri vstupe do chrámov bude ustanovená služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel.

15. V chráme sv. Jozefa a vo farskom dvore budú označené miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.

16. Podobne na podlahe chrámu budú označené miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozstupy.

17. Po naplnení kostola bude možné zaujať miesto aj vo farskom dvore, kde budú pripravené stoličky s odporúčaným rozstupom.

18. Vonku bude možné sledovať bohoslužby na obrazovke. Farský dvor bude ozvučený.

19. V kostole musí byť  zabezpečené vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.

20. Informujeme, že kostol je pravidelne dezinfikovaný, aj kľučky a kontaktné plochy.

21. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.

22. Sväté omše nech majú kratšie trvanie.

23. Znak pokoja nahrádzame úkonom hlavy.

24. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

25. Pri oltári bude stolík s dezinfekčným prostriedkom, ak by došlo ku kontaktu s veriacim, aby kňaz mal možnosť dezinfikovať si ruky.

26. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by veriaci dýchali na kňazove ruky pri podávaní do úst, nedalo by sa vyhnúť nákaze.

27. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.

28. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. V obidvoch našich kostoloch kňaz príde so Svätým prijímaním k veriacim na ich vopred určené miesto.

29. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

30. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia