Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy

  1. 1. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím bude vo farskom chráme poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

2. Na popolcovú stredu je v celej Cirkvi deň pokánia. Je prikázaný pôst zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Zdržiavať' sa mäsitých pokrmov zaväzuje katolíkov od 14. roku života do smrti. Hladový pôst je povinný od 18 do 60 rokov. Popolec budeme udeľovať v rámci sv. omší o 700 ráno a o 1800 h.

3. V stredu (26. februára)  o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského.

4. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

5. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

6. Pobožnosti krížovej cesty v našom chráme budú v piatok o 1730 h a v nedeľu 1745 h. Na Kalvárii krížová cesta bude v nedeľu o 1500 h.

7. Na budúcu nedeľu vedie krížovú cestu ružencové bratstvo.

8. Jarná zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu 1. marca. Všetkým dobrodincom vopred: Pán Boh zaplať!

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia