Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznamy 16.02.2020

  1. 1. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 30. mája o 10:30 h.

2. V utorok (18. februára) pozývame na večernú svätú omšu členov Bratstva anjelov strážcov, v rámci pravidelného duchovného sprevádzania raz v mesiaci. Srdečne všetkých pozývame.

3. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

5. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

6. Dnes (nedeľu 16. februára) bude zbierka na vykurovanie kostolov a pastoračných priestorov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia