Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 30.12.- 5.1.2014

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe a stavaní betlehema. Vašu námahu nech Pán Boh vynahradí.

Koledníci Dobrej noviny navštívia nahlásené príbytky dnes, 29.12. 2013 v čase od 15.00 h do večera. Koledníci sa stretnú o13.30 h na fare.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. decembra 2013 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na Silvestra 31.12. po sv. omši o 16.00 h bude ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka. Pri tejto príležitosti možno získať úplné odpustky účasťou na speve „Teba Bože chválime“. Od 23.30 h do polnoci bude vyložená k poklone sviatosť oltárna..

V stredu, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve „Príď Duchu Sv. tvorivý“, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V týždni prvého piatku spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša o 7.00 h vo farskom kostole a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

Na kostol Bohu známi obetovali: 500 a 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia