Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 26.01.2020

1. Dnes (v nedeľu 26. januára) o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského. Túto pobožnosť sa budeme modliť hlavne za naše rodiny.

2. Organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutočni v stredu 29. januára po večernej svätej omši.

3. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu vo štvrtok 30. decembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Podrobnosti sú na plagáte.

4. Vopred oznamujeme, že v pôstnom období, v piatok a sobotu 20 a 21 marca plánujeme zorganizovať v našej farnosti peregrinaciu Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína. S tou pobožnosťou bude spojený 24 – hodinový program v kostole. Otcovia pavlíni zo Šašína nám na ten čas dovezú kópiu sochy Sedembolestnej Panny Márie.

5. Sviatok Obetovania Pána pripadá na nedeľu 2. februára. Na všetkých svätých omšiach bude posviacka hromničných sviec.

Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu v pondelok 10. februára o 18:00 h. (Presun na 10. februára je spojený s polročnými prázdninami.)

6. Srdečne pozývame  na tradičný PLES TULIPÁNSKYCH RODÍN s deťmi  ktorý sa bude konať v sobotu 8.2.2020. v Kultúrnom dome v Hrnčiarovciach. Bližšie informácie nájdete pred kostolom na nástenke alebo na facebooku Spoločenstva Tulipánci.

7. Minulý týždeň boli na bočnom vchode kostola namontované mreže so sieťkou, aby sa mohol kostol viac vetrať ako doteraz.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia