Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Farské oznamy 29. 12. 2019

 1. Dnes (v nedeľu 29. decembra) na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 2. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v pondelok 30. decembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude vdp. Radoslav Šaškovič, kaplán z Katedrály sv. Martina v Bratislave.

 3. V utorok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka.

 4. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h a vo farskom chráme o 16:00 h.

 5. V utorok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

 6. V stredu 1. januára 2020 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

 7. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii. Posviacka príbytkov bude v nedeľu 12. januára od 14.00 h.

 8. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 9. Pod chórusom sa nachádza farský diár, ktorý si môžete vziať domov. Sú v ňom úmysly svätých omší a dôležitejšie informácie na celý mesiac.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia