Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Farské oznamy 22. 12. 2019

 1. V sobotu 21. decembra nám skauti doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

 2. Predvianočná svätá spoveď bude v našom farskom kostole dnes v nedeľu 22. decembra) od 14.00 h do 18.00 h. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

 3. Roráty pokračujú zajtra v pondelok a v utorok (23. a 24. decembra). Pozývame dospelých a najmä všetky deti o 7:00 h (ráno).

 4. Spoločenstvo Tulipánci vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v stredu, 25. decembra o 16.00 h v našom farskom kostole na Tulipáne.

 5. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne v piatok, 27. decembra od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

 6. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v vo farskom chráme a pavlínskom kostole sv. Jozefa o 24:00 h.

 7. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

 8. V nedeľu 29. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas bude svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 9. V stredu, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 10. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia