Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 8.12.2019

1. Liturgická slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá z druhej adventnej nedele (8. decembra) na pondelok (9. decembra). V pondelok 9. decembra, z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční dnes (v nedeľu 8. decembra) o 15.00 h na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti, ktoré sa tiež stretnú so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

3. Roráty pokračujú zajtra (v pondelok 9. decembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno. Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

4. V pondelok 9. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

5. V utorok 10. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2020.

6. V utorok 10. decembra pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

7. Vo štvrtok 12. decembra po večernej sv. omši srdečne pozývame na adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, na ktorej sa budeme modliť za povolania.

8. Gymnázium Angely Merici v Trnave organizuje pre všetkých piatakov a deviatakov a tiež ich rodičov deň otvorených dverí. V piatok 13. decembra od 8:00 do 12:00 h môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi, aj študentmi a aspoň na chvíľku si budú môcť vyskúšať, aké to byť GAMákom.

9. Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

10. V pondelok 9. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia