Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 24.11.2019

1. Dnes (v nedeľu 24. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. V utorok 26. novembra o 21.00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.

3. V stredu 27. novembra po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie Ružencového bratstva.

4. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v sobotu 30. novembra o 7.30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude P. Timotej Masár SJ.

5. V piatok 29. novembra o 15.00 h sa uskutoční v Provinciálnom dome Milosrdných sestier Sv. kríža v Trnave duchovná obnova pre ženy a mužov. Sestry srdečne pozývajú.

6. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra od 15.00 na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti a bude aj stretnutie so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

7. Na budúcu nedeľu (1. decembra) bude zbierka na charitu.

8. Budúca nedeľa (1. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

9. Roráty začínajú v pondelok 2. decembra Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6:40 h ráno.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia