Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 27.10.2019

1. Oznam na sobotu 26. októbra: Pripomíname, že v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

2. Dnes (v nedeľu 27. októbra) bude vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca o 17:50 h.

3. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v stredu 30. októbra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude vdp. Jozef Schwarz, dekan z Hlohovca.

4. Vo štvrtok 31. októbra po svätej omši sa uskutoční v sále sv. Jozefa stretnutie Ružencového bratstva.

5. Pred sviatkom Všetkých svätých a na prvý piatok októbra budeme v našej farnosti spovedať pol hodinu pred svätou omšou.

6. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v piatok 1. novembra budú sväté omše v našich kostoloch slúžené ako v nedeľu. Svätá omša na vigíliu slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole vo štvrtok 31. októbra o 18:00*h.

7. V sobotu 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých.

8. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

9. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.

10. Dnes (v nedeľu 27. októbra) bude farská ofera.

11. Dnes (v nedeľu 27. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentínskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia