Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 22.-28.7.2019

1. Dnes sa koná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2.  „Všetko má svoj čas, a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1)
Páter Dominik Lejman ukončí funkciu farára na Tulipáne dňom 31.7.2019. Novým farárom na Tulipáne bude od 1.8.2019 páter Wieslaw Zając. Vyprosujme mu Božie požehnanie a ochranu Panny Márie.

3. Pozývame vás na XIV. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia