Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 24,-30.6.2019

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes sa koná zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

3. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. júna po večernej sv. omši.

4. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 27. júna o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

5. V piatok, 28. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., pri ktorej súčasne farár p. Dominik Lejman OSPPE poďakuje Bohu za dar 25 rokov kňazstva. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Slávnostným spevom Te Deum zároveň poďakujeme za uplynulý školský rok.

6. Informujeme, že veriaci, ktorí sa pri tejto slávnosti Božského Srdca Ježišovho, zúčastnia spoločného recitovania modlitby „Najmilší Ježišu“, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

7. V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 hod., a o 18.00 hod, a v kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

8. Biskupský úrad v Trnave povzbudzuje, aby ste si našli čas a zavítali na výstavu veľkoformátových fotografií, ktorá bude v termíne 29.jún -19.júl 2019. Výstava sa nachádza v priestoroch katedrály sv. Jána Krstiteľa. Podrobnosti o tejto výstave nájdete na nástenke.

9. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

10. Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

11. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

12. Na potreby kostola obetovala Bohu známa osoba 20€. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia