Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 10.-16.6.2019

1. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

2. Oznamujeme, že dňa 13. júna 2019 vo štvrtok po večernej sv. omši bude tradične procesia najbližšími ulicami okolo kostola s kópiou sochy Fatimskej Panny Márie. Počas procesie sa pomodlíme modlitbu sv. ruženca.

3. Spoločenstvo Tulipánci Vám oznamuje, že tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 08. – 14.07.2019. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

4. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

5. Na kostol Bohu známy obetoval 100 a 30,- €. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia