Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 3.-9.6.2019

1. Dnes sa kona zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

2. Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. Omše.

3. Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

4. V tomto týždni v stredu, v piatok a sobotu sú tzv. letné kántrové dni. Záväzný je iba 1 deň.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

6. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

7. Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

8. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho spievame po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

9. Budúci víkend 7.-8. júna (piatok a sobota) sa v Trnave uskutoční Festival Lumen. Viac informácii nájdete na nastenke.

10. Spoločenstvo Tulipánci Vám oznamuje, že tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 08. – 14.07.2019. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia