Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 11.3.-17.3.2019

1. Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“. V zadnej časti kostola nachádzaju sa letáky informujúce čo sa vykonalo zo zbierok na minulý rok 2018.

2. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v túto nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Túto nedeľu 10. marca začíname pred večernou sv. omšou deviatnik k sv. Jozefovi.

4. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

5. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby otcov.

6. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. V tieto dni sa modlíme na tieto úmysly: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky. Prosím, aby ste ich vkladali aj do svojich osobných modlitieb.

7. Od nedeľe 17.3.2018 o 18.00 hod. vás pozývame na Triduum ku cti sv. Jozefa do Paulínskeho kostola. Program je vyvesený na nástenke.

8. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

10. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100, 100, 30 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia