Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 26.10.-2.12.2018

1. Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. novembra po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. novembra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. V sobotu 1. 12. o 17.00 hod. v predvečer prvej adventnej nedele bude na Trojičnom námestí posviacka adventného venca. Srdečne vás všetkých pozývame.

5. Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný modlitbový program s názvom kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v našom farskom kostole, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 pokračovať bude sv. omšou, vystúpením kapiel, workshopmi, adoráciou a záverečnou sv. omšou. Viac informácií najdete nástenke alebo na www.tulipanci.sk Šikovné gazdinky, ktoré by mali záujem pomôcť s občerstvením, môžu priniesť sladké či slané koláče na faru v piatok po večernej sv. omši alebo v sobotu od 8:00 hod. do 17.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

6. Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia