Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 29.10.-4.11.2018

1. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. októbra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 31. októbra po večernej sv. omši.

3. Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

4. Vo štvrtok 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

5. V piatok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 h a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hos sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov.


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia