Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 22.-28.10.2018

1. Dnes po svätých omšiach je celonarodná zbierka na misie. Zvlašť bude obetoavaná farnostiam v Etópii, ktore su skúšané chudobou. Za vaše milodary srdecne Pan Boh zaplať.

2. Srdečne Vás pozývame na polhodinovú moderovanú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude konať v našom kostole vo štvrtok 25. októbra 2018 po večernej sv. omši. Pripomíname, že účasť na verejnej adorácii/poklone, ktorá trvá minimálne 30 minút, umožňuje za obvyklých podmienok zúčastneným veriacim získať úplné odpustky.

3. Salezáni pozývajú všetkých chlapcov mužov, otcov a manželov na chlapskú noc bdenia v piatok 26.10.2018 v kostole na Kopánke. Viac informácií na nastenke pred kostolom.

4. V mesiaci október vás pozývame  na spoločnú modlitbu sv. ruženca každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

5. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našichí kostoloch si až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX