Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 15.-.21.10.2018

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame v túto nedeľu na sv. omšu  o 11.15, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Pozývame vás na biblický krúžok, ktorý sa uskutoční vo štvrtok po večernej sv. omši na fare.

4. Slovensko sa tento štvrtok dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
K tejto iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC sa pripojí aj naša farnosť, preto srdečne pozývame všetky ochotné deti aj s rodičmi vo štvrtok na modlitbu sv. ruženca na tento úmysel o 17.30 hod..

5. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

6. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našich kostoloch sia až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia