Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 8.-14.10.2018

 1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše. Spoločná modlitba sv. ruženca bude dnes o 17.45 hod.

2. V pondelok 8.10.2018 sme pozvaní na spomienkovú sv. omšu za biskupa. Mons. Pavla Hnilicu. Sv. omša bude v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

3. V našom farskom kostole 13. októbra o 10.00 hod. bude dodatočná sv. omša počas ktorej 3. sestry z Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža zložia prvé rehoľne sľuby.

4. Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol sa dožíva 9. októbra 85. rokov. Zaroveň si 12 júna tohto roku pripomenul  30. výročie biskupskej konsekrácie. Za dary života a biskupskej služby bude ďakovať Pánu Bohu slávením sv. omše 13. októbra o 10.30 hod. v katedralnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 

5. V sobotu13. októbra po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

6. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame na sv. omšu  o 11.15  v nedeľu 14. oktobra, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

7. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme posvätný ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia