Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 21.5.-27.5.2018

1. V túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

3. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 21. mája 2018 o 16.15 hod. a vo štvrtok 24. mája o 16.00 hod. Účasť je povinná.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

5. Ľudová múdrosť hovorí, že pre novokňazské požehnanie sa oplatí aj topánky zodrať. Je darom, že práve z našej farnosti  brat diakon Martin Gajarský prijme kňazské svätenia v sobotu 26. mája o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Primičnú sv. omšu bude slúžiť následne v nedeľu 27. mája o 10.00 hod. v našom farskom kostole. Všetci ste na tieto slávnosti srdečne pozvaní. Drahí veriaci, sú pozvania, ktoré sa neodmietajú. A tieto sú práve jedny z nich. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod.

6. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100 a 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX