Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 26.3.-1.4.2018

1. Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 hod., a v našom farskom kostole o 17.45 hod.

2. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 hod. do Krížovej cesty.

3. Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 hod.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

5. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. marca po večernej sv. omši.

6. Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 hod. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

7. Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 hod. ráno.

8. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

9. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 hod.

10. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 hod.

11. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

12. Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 8.00 hod. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45 hod. na farskom dvore.

13. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 19.30 hod. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

14. Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX