Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 1.1.-7.1.2018

1. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola.

2. V túto nedeľu bude sv. omša o 16.00 hod. a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Sv. omša o 18.30 hod. nebude.

3. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Dnes bude od 23.30 hod. do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

4. V pondelok, 1. januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. V ten deň môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď , duchu Svätý tvorivý.

5. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 1. januára, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. V sobotu, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

9. V nedeľu, 7. Januára, začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

10. Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

11. Na potreby kostola Bohu známí obetovali 500, 200 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.


 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX