Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 30.10.-5.11.2017

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. októbra 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

V stredu 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

Vo štvrtok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod. a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hod. sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

V nedeľu 5. novembra pozývame členov Bratstva anjelov strážcov na adoráciu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou od 16.45 hod. Účasť na adorácii je záverečným bodom programu predstavenia a spolupráce laických hnutí a spoločenstiev v našej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov. Sviečky si možno zakúpiť v centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej ulici vedľa Jezuitského kostola.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX