Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 10.4.-.16,4.2017

Dnes (v nedeľu) je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h. Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 h. 

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 7.30 h. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45h na farskom dvore. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 20.00 h. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 30 a 300,-€. a na kvety do Božieho hrobu 100,- € „Pán Boh zaplať“.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX