Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 3.4.-19.4.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do 17.45 h.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h.Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Modlitby otcov.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

V stredu 5. 4. od 18.00 do 20.00 hod. Vás pozývame na pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave. Zakúpením polievky podporíte charitatívny projekt – zriadenie „Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny“ v Ružomberku.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nabudúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.00.

Rodičom prvoprijimajúcich deťi, ktorí neboli na poslednom stretnuti pripomínamé, že Prvé sv. Prijimanie bude 28.5.2017 o 9.00 hod.

Na kostol Bohu známý obetoval: 50 a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX