Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 28.12.2015 - 3.1.2016

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola. „Pán Boh zaplať“.

Dnes (nedeľu 27.12.) po večernej sv. omši, o 19 30 h, bude Vianočný koncert na ktorý srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne túto nedeľu 27.12.2015 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Stretnutie detí, ktoré chcú ísť koledovať bude 27.12. (v nedeľu ) o 13.00 h na fare na Tulipáne.

Dobrovoľníci fóra života pozývajú na modlitbu krížovej cesty za záchranu nenarodených detí dňa 28.12. (v pondelok), na sviatok neviniatok, o 15.00 h na kalvárii v Trnave.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu 30. decembra 2015 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Taktiež v stredu 30.12.2015 po večernej sv. omši bude stretnutie ruženčiarov.

Vo štvrtok 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

V piatok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Komunita Cenacolo vás pozýva na "Živé jasličky" v Kráľovej pri Senci - Včelárska Paseka 2. a 6. januára 2016 o 17.00 h.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100 a 450,- €. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia