Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 21.12.2015 - 27.12.2015

Od soboty 12. decembra je otvorená Svätá brána milosrdenstva v Katedrále sv. Ján Krstiteľa. Povzbudzujeme všetkých, aby využívali možnosť prechádzať touto bránou a získavať úplné odpustky. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00.

Dnes, v nedeľu, od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes, v nedeľu, od 14.00 h do 18.00 h budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

V pondelok a v utorok pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a v stredu o 7.00 h. Na Štedrý deň budú sv. omše v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

V Utorok 22.12. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na sviatok Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť v piatok 25. 12. o 15.00 h.

V nedeľu 27. 12. 2015 na sviatok sv. Rodiny bude pri sv. omšiach o 10.00 a 11.15 h obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnych skupín „A cappella“ z Trnavy a „Oct.opus“ z Bratislavy, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v nedeľu 27.12. o 19 30 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 27.12.2015 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 20,- €. „Pán Boh zaplať“.alt

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia