Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 30.11.2015 - 6.12.2015

Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Taktiež dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež a dospelých na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. novembra 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

V stredu 2. decembra 2015 o 18.00 h v Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa uskutoční prednáška o prirodzenom plánovaní rodičovstva. Prednášku budú viesť lektori billingsovej ovulačnej metódy. Prednáška je určená pre manželské páry, ženy i mužov.

O týždeň sa uskutoční už 9. ročník Misijného bazára na podporu jezuitského projektu Misia-India. Prispejte darom hodnotných vecí do bazáru alebo aj kúpou týchto vecí na bazáre. Bazár bude otvorený v Mariánskej sále v sobotu 5. dec. od 15.00 h do 20.00 h a bude pokračovať aj v nedeľu 6. dec. od rána 8.00 až do večera 21.00 h s prestávkou od 13.00 do 14.00 h. Veci na predaj do bazáru môžete ešte stále prinášať do sakristie Jezuitského kostola.

Všetky deti srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2014, v nedeľu, o 15.00 h.

Srdečne vás pozývame na modlitebné trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré začneme v našom kostole 6.12.2015. Program je vyvesený na nástenke.

Na kostol Bohu známi obetovali 40 a 50,- €. „Pán Boh zaplať.“


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia