Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 23.11.2015 - 29.11.2015

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame všetkých, ktorý majú záujem zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže v Krakove, na stretnutie túto nedeľu, 22.novembra o 16.00 h v sále sv. Jozefa a zároveň pozývame na duchovnú prípravu k svetovým dnom mládeže, ktorá bude každý piatok pri mládežníckej sv. omši.

V pondelok 23. novembra nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Počas celého cirkevného Roka zasväteného života sa koná modlitbová reťaz komunít s názvom Zasvätení za zasvätených. Každá rehoľná komunita má stanovené dni, počas ktorých sa modlí na tento úmysel. Informujeme, že naša pavlínska komunita v Trnave sa bude modliť v pondelok 23. novembra (zajtra). Pri tejto príležitosti pozývame veriacich našej farnosti na spoločnú modlitbu o 15.00 hod., pri ktorej sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Vešpery.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. novembra po večernej sv. omši.

Gymnázium Angely Merici v Trnave srdečne pozýva žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl dňa 27. 11. 2015 t. j. v piatok od 8.00 do 12.00 h na Deň otvorených dverí. Na záujemcov čaká prezentácia školy, prehliadka odborných učební, rozhovory s pedagógmi a žiakmi i možnosť nahliadnuť na vyučovacie hodiny.

Pozývame Vás na adventný koncert tradičných gregoriánskych chorálov v podaní schóly z Nového Mesta nad Váhom. Koncert sa uskutoční v sobotu 28.11. o 19.00 h v kostole sv. Jakuba. Vstup je voľný.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Jezuiti v Trnave spolu s dobrovoľníkmi organizujú už 9. misijný bazár. Kto sa chce podieľať na podpore sirotinca pre HIV pozitívne deti v Bijapure v Indii nech prinesie hodnotnejšie veci na predaj do sakristie jezuitského kostola. Bazár sa uskutoční 5. a 6. 12. u jezuitov v Trnave, v Mariánskej sále. Vďaka za vašu štedrosť. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Na kostol Bohu známi obetovali 40,- €. „Pán Boh zaplať.“

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia