Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 2.11.2015 - 8.11.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 h až do večernej svätej omše.

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok 2. 11., bude o 7.00 h v našom farskom kostole  dodatočná sv. omša.
Nezabudnime, že máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

Taktiež v pondelok 2. 11. sa bude konať na cintoríne na Kamennej ceste  sv. omša o 16.00 h a po nej tam bude tzv. „dušičková pobožnosť“.
V od 14.30 do 15.15 sa uskutoční na Kalvárii krížová cesta za záchranu nenarodených detí.

V Utorok 3.11. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 7. novembra sa v našom farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude konať celonočné modlitbové stretnutie. Program sa začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 h. Všetci ste srdečne vítaní.
 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia