Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 19.10.2015 - 25.10.2015

Dnes je misijná nedeľa. Preto je dnes celosvetová zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Mládež z Trnavy je pozvaná na nový kurz "Synovia a dcéry", ktorého cieľom je zažiť spoločenstvo a spoznávať Boha ako Otca. V programe stretnutí bude vždy zaujímavá téma, aktivity, chvály, občerstvenie a diskusia v skupinkách. Kurz bude bývať počas 8 týždňov každý štvrtok od 22. októbra od 18.00 do 20.00 h. v Rytierskej sále u jezuitov. Prihlásiť sa dá prostredníctvom webovej stránky www.kaem.sk. Info nájdete aj na plagátoch.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou. S modlitbou ruženca sú spojené aj úplné odpustky. 

Na kostol Bohu známi obetovali 50 a 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia