Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 3.8.2015 - 9.8.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V nedeľu 2. augusta možno získať Porciunkulové odpustky vo farských kostoloch a františkánskych kostoloch. Treba splniť dve podmienky: 
1. Návšteva kostola a modlitba Otče náš a Verím v Boha;
2. sv. spoveď, sväté prijímanie a akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca. Odpustky môžeme získať pre seba a pre našich zosnulých.

V pondelok Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu sviatostného Krista.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 h. 
Na prvý piatok,  bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Naša farnosť ponúka možnosť zúčastniť sa na svetových dňoch mládeže a stretnutia so Sv. Otcom v Krakove, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. až 31. Júla 2016. Pozývame mladých vo veku od 14 do 30 rokov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia