Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 27.7.2015 - 2.8.2015

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 29 júla, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej sr. Zdenky na spoločné slávenie trojdnia do Kostola Svätého kríža v Bratislave - Podunajských Biskupiciach od 28. do 30. júla 2015.

V piatok 31. júla 2015 sa uskutoční mimoriadna sv. omša na trnavskej kalvárii. Sv. omša začne o 17.00, po ktorej bude nasledovať pobožnosť pri príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti bl. Sr. Zdenky. Prosíme kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, veriacich z každej farnosti a kostola v Trnave, aby sme sa tam zúčastnili a ďakovali Pánu Bohu za krásne životné svedectvo slovenskej blahoslavenej z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Túto udalosť po duchovnej a liturgickej stránke pripravujú sestry z kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža a farnosť sv. Mikuláša Trnava – mesto, po vonkajšej organizačnej stránke kresťansko-demokratické hnutie v Trnave. Tešíme sa na túto slávnosť.

V piatok 31. júla 2015 o 20.00 sa v Bazilike sv. Mikuláša otvára jubilejný 20. ročník festivalu Trnavské organové dni. Svojím recitálom vystúpi americký organista David di Fiore. Pozývame všetkých.

Pri príležitosti Národného pochodu za život sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.  sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia