Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 22.6.2015 - 28.6.2015

Túto nedeľu je farská zbierka na kostol. Za vaše obety „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 24 júna, po večernej sv. omši.

Hnutie Modlitby matiek Vás pozýva na modlitbové trojdnie, ktoré bude v dňoch 26. až 28. júna 2015 v uršulínskom kostole sv. Anny v Trnave, vždy o 18.00 h.

V sobotu 27.júna, bude v našom pavlínskom rehoľnom dome a v kláštore sestier sv. Kríža deň otvorených dverí. Program sa začne od 10.00 h. podrobnejšie informácie sú na plagáte.

Na budúcu nedeľu odslúži farskú svätú omšu o 10.00 h novokňaz František Hronský, ktorý vyrastal v našej pavlínskej farnosti v Topoľčanoch, a udelí nám novoknazské požehnanie.

Srdečne vás pozývame na koncert speváckeho zboru Voci Allegre, ktorý bude v nedeľu 28. 6. 2015 o 19.30 h v našom kostole na Tulipáne. Vstup je voľný.

Ponúkame mládeži oboznámiť sa s vyvesenými plagátmi, cez ktoré je pozvaná na Národné stretnutie mládeže P15, alebo na nový kurz s názvom I-kurz: identita, integrita a iniciatíva.

Na budúcu nedeľu bude "Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca".
 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia