Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 15.6.2015 - 21.6.2015

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh za vašu námahu a finančnú podporu štedro odplatí.

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka na kostol. Za vaše obety „Pán Boh zaplať“.

Na farský kostol rodiny prvoprijímajúcich obetovali 161,30- €  a Ružencové bratstvo 150 ,- €. Bohu známi na kostol obetovali  50 a 10,- €.  Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Bratia saleziáni nás pozývajú na budúcu sobotu a nedeľu 20. 6 a 21. 6. do oratória na Kopánke na 8. ročník Festivalu mladých rodín, ktorý sa začína obidva dni vždy o 15.00 h sv. omšou a potom pokračuje ďalším programom až do 20.30 h.

Spoločenstvo bratov jezuitov pozýva rodiny a najmä mládež na Family Xaveriádu, teda 5-dňovú pešiu púť z Trnavy na Velehrad. Začiatok púte: utorok 30. júna ráno od jezuitského kostola. Ukončenie púte: nedeľa 5. júla na Cyrilometodských oslavách na Velehrade. Podrobnejšie informácie na www.xaveriada.sk alebo u pátra Ľubomíra Pilarčíka.

Pozývame vás na X. tradičnú dvojtýždňovú pešiu púť  z Trnavy do Čenstochovej ktorá odchádza  z našej farnosti 12. augusta 2015. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia