Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 18.5.2015 - 24.5.2015

Dnes sa koná  zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Budúcou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

V sobotu 23.5. sa bude v Trnave konať Deň rodiny. O 15.00 h bude u jezuitov sv. omša, ktorú celebruje o. arcibiskup Ján Orosch. Program pokračuje kultúrno-zábavným podujatím na nádvorí a v mariánskej sále kláštora jezuitov.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 23., 24. a 25. mája – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Na kostol Bohu známi obetovali  30 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia