Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 4.5.2015 - 10.5.2015

Táto nedeľa je prvá v mesiaci máj. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od16.00 h do večernej sv. omše.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie dve nedele pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame o 18.00 h.

V piatok, v deň pracovného pokoja, 8.5. 2015 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Na budúcu nedeľu 10.5. sa koná púť do Modranky. Sv. omša v Modranke bude o 10.30 h. Odchod Tulipánskych pútnikov bude o 9.00 h spred kostola. Program púte si môžete prečítať na nástenke.

Na budúcu nedeľu je o 9.00 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude.

Pokračujeme v nácviku detí na 1. sv. prijímanie v pondelok 4. mája 2015 a vo štvrtok 7. mája o 16.00 h. Účasť je povinná.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.00 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia