Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 27.4.2015 - 3.5.2015

Dnes je zbierka na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 27. apríla, na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

Bezprostredný nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 27. apríla 2015 o 16.00 h v kostole na Tulipáne. Účasť je povinná.

Upratovanie kostola pred 1.sv. prijímaním bude v sobotu, 2.5.2015, o 9.00 h, v kostole na Tulipáne.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 29. apríla, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30. apríla 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Od piatku začíname májové pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o 18.00 h.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h..

Na piatok 8.mája. 2015 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Na kostol Bohu známi obetovali 200 a 50,- €. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia