Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 2.3.2015 - 8.3.2015

Dnes je  pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty matky. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravila modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 2. marca, po večernej sv. omši.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na otvorené modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia 2.3.2015 o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

V týždni prvého piatku spovedáme každý deň od 17.30 h.

V sobotu bude fatimská sobota v bazilike. Pri sv. omši o 10.00 h sa bude v rámci pastoračného projektu „Ježiš je cesta“ a Roku zasväteného života rozoberať siedme a desiate Božie prikázanie. V tento deň pozývame všetkých slobodných mužov i ženy, ktorí hľadajú svoje miesto v duchovnom povolaní a ešte ho nenašli. Po sv. omši v Kaplnke Panny Márie Trnavskej bude krátke stretnutie na tému „Ako rozpoznať moje povolanie“. Všetkých srdečne pozývame.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Výnos zbierky na kostol z nedele 15. februára činil 1040,-€ a na charitu z 22. februára 925,-€. Na kostol Bohu známy obetoval: 30,- €. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia