Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 23.2.2015 - 1.3.2015

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

V období Veľkého pôstu  býva v našom farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty cez týždeň v piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na budúcu nedeľu bude krížová cesta pripravovaná matkami.

Tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni (klikni). Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25.2. 2015 po večernej sv. omši.

V stredu  25.2.2015 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši. Podrobnosti sú na plagáte. Na stolíku v zadnej časti kostola je hodinový rozpis poklony, na ktorý sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme, nájdime si čas v zhone dňa.

Taktiež na stolíkoch v zadnej časti kostola si môžete kúpiť kresťanskú tlač, je tam nové číslo časopisu „Milujte sa“. Tiež si zo stolíka môžete zobrať domov obálku z „Pôstnou krabičkou pre Afriku“, v ktorej sú aj prospekty s informáciami.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 28. februára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia