Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 16.2.2015 - 22.2.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 16. februára, po večernej sv. omši.

V tomto týždni je Popolcová streda. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a o 18.00 h.

Týmto dňom sa začína v Katolíckej Cirkvi Pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie najväčších sviatkov roka – Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

V pôstnom období bude vo farskom kostole bývať pobožnosť Krížovej cesty pravidelne každý piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na 1. pôstnu nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na kostol obetoval Bohu známy 50,-€. Pán Boh zaplať.

Na prvú pôstnu nedeľu – budúcu nedeľu – bude zbierka na charitu.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia