Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 19.1.2015 - 25.1.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Od dnes do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto čase bude niekoľko ekumenických modlitbových stretnutí, na ktoré vás pozývame:

-  nedeľa 18. 1. 2015 o 17.00 h – Kostol sv. Heleny

-  pondelok 19. 1. 2015 o 19.00 h – Kostol sv. Jakuba (františkáni)

-  streda 21. 1. 2015 o 19.00 h – Bazilika sv. Mikuláša

-  nedeľa 25. 1. 2015 o 18.00 h – Farský kostol ECAV

V pondelok modlitbová skupina sv. Jána Pavla II po večernej sv. omši pozýva na spoločnú adoráciu.

Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy, ktoré sama zakladá. Katolícke školy majú pevné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku.  Stretajú sa však pri svojej činnosti aj s ekonomickými i legislatívnymi ťažkosťami a tiež na niektorých školách s úbytkom žiakov vplyvom demografie.

Z týchto dôvodov, aby sa mohli naše školy ďalej udržať aj rozvíjať,  trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch rozhodol o konaní zbierky pre potreby katolíckych škôl zriadených Trnavskou arcidiecézou i rehoľnými spoločenstvami. Zbierka sa uskutoční na budúcu nedeľu 25. januára 2015. Pre vašu informáciu, na území našej  arcidiecézy máme 16 škôl zriadených arcidiecézou, ktorých súčasťou je 15 školských zariadení. Okrem toho tu pôsobí  5 škôl zriadených rehoľami, ktorých súčasťou je 6 školských zariadení.

Za všetky vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň Vás prosíme, aby ste katolícke školy pôsobiace vo vašich dekanátoch a farnostiach podporovali modlitbou i aktívnou spoluprácou pri ich budovaní.

Povzbudzujeme vás k modlitbe za rodinu. Prípadný text modlitby nájdete na stolíku v zadnej časti kostola.

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom vás pozývame v pondelok 19. 1. 2015 na pôdu Trnavskej univerzity, kde sa o 16.00 h uskutoční diskusia s líderkou úspešného referenda v Chorvátsku, lekárkou Željkou Markičovou. Je členkou organizačného výboru občianskej iniciatívy "V mene rodiny", ktorá zorganizovala v roku 2013 prvé úspešné občianske referendum za 23 rokov nezávislého Chorvátska.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia