Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 29.12.2014 - 4.1.2015

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na výzdobe kostola na sviatky Narodenia Pána.

Túto nedeľu 28.12.2014  prebehne tradičné koledovanie Dobrej Noviny Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Koledníci budú chodiť od 15.00 h. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu o 13.00 h na fare.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. decembra 2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Taktiež v utorok 30.12.2014 po večernej sv. omši bude stretnutie ruženčiarov.

Na konci kalendárneho roka 31.12. bude o 16.00 h sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

Vo štvrtok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Príď Duchu Sv. tvorivý“, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na prvý piatok, 2.januára, bude dodatočná sv. omša o 7.00 h vo farskom kostole a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

Na kostol Bohu známy obetovali: 200 a 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia