Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 15.12.- 21.12.2014

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Od pondelka 15.12.2014, začneme Predvianočný deviatnik - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“ -  večernou sv. omšou,  pri ktorej posvätíme putovné obrazy Svätej rodiny.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 21.12.2014 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h.  V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 hod. v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa. Viac info na plagáte.

Fórum života Vás pozýva v utorok 16. decembra o 17.00 hod. pred Úrad vlády v Bratislave vytvoriť živú reťaz ako protest proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Tento dokument presadzuje ideológiu rodovej rovnosti, obsahuje požiadavku na registrované partnerstvá či oslabenie manželstva, má byť schválený do konca decembra. Spoločne ukážme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Viac info na plagáte a na stránke www.forumzivota.sk. Odporúčame priniesť si baterku, ktorou sa bude svietiť počas protestu.

Na kostol Bohu známi obetovali 100 a 20,-€. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia