Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 8.12.- 14.12.2014

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Vyloženie Sviatosti  Oltárnej k individuálnej poklone bude od 16.00 h do večernej sv. omše.

U jezuitov v Mariánskej sále prebieha Misijný bazár, ktorého výťažok pôjde na podporu výstavby ZŠ pre siroty v Bijapure (India). Bazár bol otvorený v sobotu o 15.00 h a pokračuje aj dnes do 21.00 h s krátkou prestávkou medzi 13. a 14. hodinou. Vstup je od Františkánskej ulice.

V pondelok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny MárieSv. omše v našom farskom kostole budú ráno o 6.45 h a večer o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 16.00 h.

V pondelok po večernej sv. omši Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Piatok 12. 12. 2014 o 19.00 h budú v kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 h v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa.

Výnos jesennej zbierky na charitu činil 943,-€ a  Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 45 a 30,-€. Všetkým vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia